ความหมายและประวัติการพิมพ์ จำนวนผู้เข้าชม : 2833

ความหมายและประวัติการพิมพ์

    “การพิมพ์” มีความจำเป็นและสำคัญสำหรับมนุษย์เราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในช่วงแรก ๆ ต้องการที่จะบันทึก ถ่ายทอด และสื่อสารระหว่างกันของมนุษย์

ความหมายของการพิมพ์ 
    คำว่า "พิมพ์" ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp) ให้ความหมายไว้ว่า "พิมพ์ น. รูป, รูปร่าง, แบบ, เช่น หยอดวุ้นลงในพิมพ์ หน้าตาเป็นพิมพ์เดียวกัน. ก. ถ่ายแบบ, ใช้เครื่องจักรกดตัวหนังสือหรือภาพ เป็นต้นให้ติดบนวัตถุ เช่นแผ่นกระดาษ ผ้า, เช่น พิมพ์ผ้า พิมพ์ขนม เป็นรูปต่าง ๆ, (กฎ) ทําให้เป็นตัวหนังสือหรือรูปรอยอย่างใด ๆ โดยการกดหรือการใช้พิมพ์หิน เครื่องกล วิธีเคมี หรือวิธีอื่นใดอันอาจให้เกิดเป็นสิ่งพิมพ์ขึ้นหลายสําเนา. (ป., ส.)"
    นอกจากนี้ยังมีผู้ให้คำจำกัดความ นิยาม และความหมายไว้หลายท่าน เช่น Lechene, Mill, กำธร สถิรกุล, ศิริพงษ์ พยอมแย้ม, วัลลภ สวัสดิวัลลภ และทองเติม เสมรสุต เป็นต้น ซึ่งโดยสรุปแล้ว ตามความหมายโดยรวม นั้น “การพิมพ์” หมายถึงกรรมวิธีใด ๆ ในการจำลองต้นฉบับอันหนึ่งจะเป็นภาพหรือตัวหนังสือก็ตามออกเป็นจำนวนมาก ๆ เหมือนกัน โดยในปัจจุบันการพิมพ์ไม่จำเป็นที่จะต้องพิมพ์ลงเฉพาะบนวัสดุที่แบนราบเท่านั้น วัสดุรูปทรงต่างๆ ก็สามารถพิมพ์ได้เช่นกัน และสามารถที่จะพิมพ์ลงบนวัสดุได้หลาย ๆ ประเภท เช่น กระดาษ พลาสติก หนัง ผ้า ยาง พีวีซี และไม้ เป็นต้น

ประวัติการพิมพ์ของประเทศไทย
    การพิมพ์ของไทยตามหลักฐานที่ค้นพบน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ในช่วงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แม้ว่าประเทศไทยจะอยู่ใกล้กับ ประเทศจีน ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของการพิมพ์ก่อนส่วนใด ๆ ของโลก แต่ประเทศไทยกลับได้รับอิทธิพลของการพิมพ์จากชาวยุโรป
    ปี พ.ศ.2205 คณะมิชชันนารีคาทอลิกฝรั่งเศส ที่เข้ามาในประเทศไทย โดยมีบาทหลวงสังฆราชองค์หนึ่ง ชื่อหลุยส์ ลาโน (Louis Laneau) ได้แต่งและพิมพ์หนังสือเป็นภาษาไทย แต่ใช้พิมพ์ด้วยตัวอักษรโรมัน (โดยเขียนทับคำ เช่น คำว่า ในวัด จะพิมพ์เป็นภาษาโรมันว่า nai vat) ในปี พ.ศ.2356 มิชชันนารีชาวอเมริกัน คู่หนึ่ง ได้ออกแบบตัวพิมพ์อักษรไทยขึ้น โดยได้ทำการพิมพ์หนังสือจากตัวพิมพ์ที่ออกแบบและหล่อขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพิมพ์ตัวหนังสือไทยจากตัวพิมพ์เป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ.2360 การพิมพ์นี้พิมพ์ที่เมืองร่างกุ้ง ประเทศพม่า
    ปี พ.ศ.2378 นายแพทย์แดน บีช บรัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley) หรือหมอบรัดเลย์ และคนไทยมักเรียกว่าหมอปลัดเล เป็นมิชชันนารีชาวอเมริกัน ได้รับมอบแท่นพิมพ์และตัวพิมพ์ภาษาไทยจากคณะอเมริกันบอร์ด โดยขนย้ายมาจากสิงคโปร์มายัง กรุงเทพฯ
    ปี พ.ศ.2379 เริ่มติดตั้งแท่นพิมพ์และทดลองพิมพ์เป็นภาษาไทย โดยหมอบรัดเลย์ งานที่พิมพ์มีงานของศาสนาจารย์ชาลส์ โรบินสัน ซึ่งเป็นพวกคำสอนของศาสนา พระบัญญัติสิบประการ คำอธิบายสั้น ๆ และบทสรรเสริญ แต่ตัวอักษรยังไม่สวยงาม และตัวพิมพ์ที่นำมาจากสิงคโปร์ก็ได้สึกหรอเสียหายไปตามเวลา หมอบรัดเลย์จึงได้คิดประดิษฐอักษรไทยขึ้นใหม่
    ปี พ.ศ. 2384 หมอบลัดเลย์ได้ดำเนินการจัดหล่อตัวพิมพ์อักษรไทยขึ้นใช้เอง ที่กรุงเทพฯได้สำเร็จ หนังสือส่วนใหญ่ที่จัดพิมพ์เป็นหนังสือสอนคริสต์ศาสนาทั้งสิ้น ในการจัดพิมพ์ ถ้าเป็นรูปภาพจะใช้การแกะบล็อกไม้โดยใช้ช่างชาวไทยและชาวจีน
    ปี พ.ศ.2387 หมอบรัดเลย์ ได้ออกหนังสือพิมพ์ฉบับแรกในเมืองไทย โดยใช้ชื่อว่า บางกอกรีคอดเดอร์ (Bangkok Recorder) มีกำหนดออกเดือนละ 2 ครั้ง ฉบับแรกออกเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2387
    หมอบรัดเลย์ได้วางรากฐานการพิมพ์ให้กับประเทศไทย เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการหล่อตัวพิมพ์ การเรียงพิมพ์ รวมทั้งยังเป็นครูการพิมพ์คนแรกก็ว่าได้ ดังนั้นจึงยกย่องให้หมอบรัดเลย์ เป็นครูการพิมพ์คนแรกของไทย

 

 

 

 

สาระน่ารู้เรื่องอื่นๆ ในหมวด :
 
คำค้น : โรงพิมพ์, โรงพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์, งานพิมพ์, พิมพ์โบรชัวร์, พิมพ์แผ่นพับ, พิมพ์แคตตาล๊อก, พิมพ์ใบปลิว, พิมพ์โปสเตอร์, พิมพ์สติกเกอร์, พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์, พิมพ์กล่องขนม, พิมพ์ฉลาก, พิมพ์คู่มือ, พิมพ์วารสาร, พิมพ์หนังสือ, พิมพ์บัตรเชิญ, พิมพ์ป้ายตราสินค้า, พิมพ์เมนู, พิมพ์แฟ้ม, พิมพ์ปฏิทิน, สิ่งพิมพ์
โรงพิมพ์สุขสวัสดิ์, โรงพิมพ์พระราม2, พิมพ์กล่องเครื่องสำอาง, พิมพ์กล่องยา, พิมพ์กล่องอาหารเสริม, พิมพ์กล่องขนม, พิมพ์กล่องอาหาร, พิมพ์กล่องบรรจุเครื่องมือช่าง, พิมพ์กล่องบรรจสินค้าเอสเอ็มอี, พิมพ์กล่องบรรจสินค้าโอทอป, ราคางานพิมพ์, หัวแผงหนีบ, กล่องและแผง, โรงพิมพ์ออฟเซ็ท, โรงพิมพ์คุณภาพ, เช็คราคางานพิมพ์, โรงพิมพ์ทวีผล